سقوط شدید شاخص بورس عربستان

ادامه پیامدهای منفی قطع روابط اقتصادی با ایران: سقوط شدید شاخص بورس عربستان
شاخص بورس عربستان در معاملات امروز به‌شدت کاهش یافت.
احسان چهری