اذعان صهیونیست‌ها: هشدار! ایران قدرتمندترین کشور اسلامی

اذعان صهیونیست‌ها: ایرانِ پساتحریم‌ها، قدرتمندترین و مقتدرترین ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی
یک روزنامه صهیونیستی با انتشار گزارشی، نسبت به قدرت فزاینده ایران در دوران پساتحریم هشدار داد.
احسان چهری