درباره سایت "شریان" | سایت خبری

با توجه به رقابتی شدن عرصه اطلاع رسانی در دنیا و سرمایه گذاری گروه های مختلف در این عرصه ، یکی از اهداف اصلی راه اندازی این پایگاه خبری ، اطلاع رسانی سریع ، دقیق و امانت دارانه اخبار داخلی و خارجی در فضای سایبری است.
لازم به ذکر است که این سایت وابسته به جمعيت فرزندان شاهد و ايثارگر خدمتگزار نو انديش مي باشد.
https://newsfasports.blogspot.com/