معماری ناحیه‌ی دریای اژه قسمت ۲ - Aegean Sea

میسن‌ها جامعه‌ای جنگجو بودند و برعکس کرتیان - که بازرگان بودند و قصرها را برای خوشگذرانی می‌ساختند - دژ را برای دفاع از متجاوزان به سرزمین خود، برپا کردند. پیدایش تمدن میسن بر اثر ارتباط بین سه تمدن کرت، یونان و مصر بوده است. به نظر می‌رسد میسن مرکز فرهنگی یونان است و سالم مانده‌ترین و گیراترین بقایای فرهنگی میسنی، آثاری هستند که از کاخ‌های مستحکم تیرینز (Tiryns) در میسن به دست آمده‌اند. این دو کاخ در آغاز دوره‌ی میسنی متأخر در حدود ۱۴۰۰ ق.م. ساخته شدند و در فاصله‌ی بین سال‌های ۱۲۵۰ - ۱۲۰۰ ق.م. ساخته شدند و در فاصله‌ی بین سال‌های ۱۲۵۰ - ۱۲۰۰ ق.م‌. همراه کاخ‌های دیگر نابود شدند.

http://newsfasports.blogspot.com/

ارگ تیرینز از مهم‌ترین کاخ‌های تمدن میسن است. دیوارهای این ارگ به اندازه‌ی اهرام مصر جالب و تماشایی است. این دیوارهای تنومند در نقطه مقابل کاخ‌های «بی‌حصار» کرتی قرار دارند. ساختمان‌ها در درون محدوده دیوارهایی به ضخامت ۶ متر محصور شده‌اند، با نقشه‌ای از پیش تعیین شده ساخته شده‌اند. تالار بارگاه با طرح سه اتاقه در قلب ساختمان و مرکز کاخ، تجسمی از نخستین معابد کلاسیک یونان است.

سقف اتاق‌های متعدد این کاخ را همانند کاخ جزیره‌ی کرت، با تیر ساخته‌اند ولی آرامگاه‌هایی که هم‌زمان با این کاخ ساخته شدند، همچون گنج خانه‌ی آترئوس (Treasury of Atreus) واقع در میسن که دارای سقفی از نوع گنبد پیش آمده (Corbel) است. این گنبد در زیرزمین ساخته شده و دارای اتاقی کندو مانند است، شبیه به گنبدی حقیقی است؛ ولی نظر به اینکه در گنبد حقیقی سنگ‌ها سه‌گوش هستند، لذا بندهای بین این سنگ‌ها از نقطه‌ای واقع در سطح داخلی گنبد منشعب می‌شوند. در گنبد پیش‌آمده سنگ‌ها با بندهای افقی کنار هم قرار گرفته‌اند، به طوری که هر سنگ به‌صورت مسطح روی سنگ زیری حوابیده است و سطح درونی آن بیشتر به درون فضای داخلی پیش آمده است.

معماری میسن همانند معماری مصر هندسی و دارای تناسبات است. این تناسبات در ساختمان تولوس (Tholos) نیز به چشم می‌خورد. گنج خانه‌ی آترئوس که به‌عنوان مقابر میسنی شهرت دارد، محلی بود برای نگهداری اجساد مومیایی شده پادشاهان میسنی. اینها دارای صورتک‌هایی طلایی‌اند و این از نظر مفهوم - نه از نظر شیوه‌ی هنری - شباهت زیادی به صورتک‌های مصری دارد. سنگ‌کاری و تناسبات این آرامگاه جالب توجه است. در داخل گنج خانه‌ی نمای داخلی به وسیله‌ی الگوهای گل تزیین شده و حاشیه‌ای تزیینی نیز که «نقاشی دیواری گاوبازان» است، در آن دیده می‌شود.

در روی دیوار سه تابلوی قاب سنگی دیده می‌شود که مانند سردرهای ایونیک (ionic) یونان، به وسیله‌ی چهارچوب‌های مرمرین سبز رنگی مانند کاخ کنوسوس کرت و نزدیک به معماری دوریک یونان، به هم وصل شده‌اند. سنگ سردر دروازه همانند تیرهای سقف دایره‌ای تزیین شده بود. این سردر یادآور مهم‌ترین اثر به‌جا مانده از تمدن میسن در دروازه شیران است. سردر دروازه شیران به وسیله‌ی تیرهای افقی تعبیه شده در داخل دیوار ساخته شده است. بالای تیر اصلی، نقش برجسته‌ی سنگی دو شیر ایستاده در اطراف ستون تزیینی - رمزی که کارکرد مذهبی دارد و شکل آن شبیه به ستون‌های مینوسی سبک دوریک یونانی است - دیده می‌شود. دروازه شیران با تمام سادگی‌اش، نشانه‌ی تاریخی باشکوهی به شمار می‌آید. خاصیت وجودی آنها در مقام نگهبانان دروازه، با بدن‌های کشیده و عضلانی‌شان و طرح متقارنی که از هیکل‌هایشان به‌وجود آمده است، بار دیگر نفوذ هنر خاور نزدیک باستانی را آشکار می‌سازد.
`قسمت پایان معماری ناحیه‌ی دریای اژه`

https://plus.google.com/+EhsanChhry