پست‌های پرطرفدار

۱۳۹۴ شهریور ۲۱, شنبه

Sms

یارب دل دوستان پر از غم نکنی با تیر بلا قامت ما خم نکنی ای چرخ تو را به قرآن سوگند یک مو ز سر عزیز ما کم نکنی