پست‌های پرطرفدار

۱۳۹۴ شهریور ۲۱, شنبه

خوشحالی بعد از گل FIFA 16

الکترونیک آرتز راهنمای خوشحالی های جدید پس از گل FIFA 16 را منتشر کرده است.بدین ترتیب شما با تماشای این راهنما میتوانید کمی تنوع و جذابیت به شادی پس از گل بدهیدو در صورت چند نفره بازی کردن رقیب خود را تحریک کنید!