Sms

سکوتی بود بر قلبم که با آن می زدم فریاد/ اگر از شهر غم رفتی مرا هرگز مبر از یاد

پست‌های معروف از این وبلاگ

صلاحیت هاشمی

Bohlool

معماری ناحیه‌ی دریای اژه قسمت ۲ - Aegean Sea