پست‌ها

نمایش پست‌ها از September, 2015

Bohlool

آورده‌اند که هارون‌الرشیدخان طعامی برای بهلول فرستاد. خادم خلیفه طعام را نزد بهلول آورد و پیش اوگذاشت و گفت این طعام مخصوص خلیفه است و برای تو فرستاده است تا بخوری. بهلول طعام را پیش سگی که در آن خرابه بود گذاشت. خادم بانگ به او زد که چرا طعام خلیفه را پیش سگ گذاردی؟ بهلول گفت: دم مزن اگر سگ بشنود این طعام از آن خلیفه است او هم نخواهد خورد.

Hkayyam

آرند یکی و دیگری بربایند
بر هیچ کسی راز همی نگشایند
ما را ز قضا جز این قدر ننمایند
پیمانه عمر ما است می‌پیمایند

Story

یه برگ جوون روی یک درخت عاشق گل سرخ زیردرخت میشه و هرروز ازاون بالا برای گله دست تکون می ده ، گله گاهی نگاش میکنه، گاهی براش ناز میکنه، گاهیم بهش بی محلی میکنه برگه برای اینکه گله رو مجبور کنه بهش نگاه کنه هرروز روی شاخه میرقصیده برگه اونقدر روی انو شاخه میرقصه و میرقصه تایه روز چشم باز میکنه میبینه زرد و خسته و پیر شده یه روز تموم جونش رو جمع میکنه تابرقصه و برای یک بار دیگم که سده گله اونو نگاه کنه. براش مهم نبود رقصیدن همانا و افتادن ونیستی همان . شروع میکنه و تا گله سرشو بالا میاره برگه آروم آروم از درخت جدا نیشه و رقصان و خسته به خاک میافته میرسه کنار گله یه لبخند میزنه و تموم. چشماشو که باز میکنه میبینه یه برگ روی درخت نشسته و برای اینکه اون بالا رو نگاه کنه داره هی میرقصه . گله لبخند میزنه !

Sms

یارب دل دوستان پر از غم نکنی با تیر بلا قامت ما خم نکنی ای چرخ تو را به قرآن سوگند یک مو ز سر عزیز ما کم نکنی

Sms

سکوتی بود بر قلبم که با آن می زدم فریاد/ اگر از شهر غم رفتی مرا هرگز مبر از یاد

خوشحالی بعد از گل FIFA 16

الکترونیک آرتز راهنمای خوشحالی های جدید پس از گل FIFA 16 را منتشر کرده است.بدین ترتیب شما با تماشای این راهنما میتوانید کمی تنوع و جذابیت به شادی پس از گل بدهیدو در صورت چند نفره بازی کردن رقیب خود را تحریک کنید!