کشته شدن بیش از 100 نفر در بازاری شلوغ در عراق


بیش از صدنفر در انفجار بازاری شلوغ در عراق کشته شدند

پست‌های معروف از این وبلاگ

صلاحیت هاشمی

Bohlool

معماری ناحیه‌ی دریای اژه قسمت ۲ - Aegean Sea