پست‌ها

نمایش پست‌ها از April, 2015

هشدار رهبر انقلاب ایران به سعودی های آمریکایی!

تصویر
روزهای سیاه در انتظار یک رژیم؛
چرا رهبر انقلاب به سعودی‌ها هشدار علنی داد؟ امریکایی ها می‌خواهند در منطقه باشند و منافع استعماری خود را تضمین و تأمین کنند ولی قسم نخورده اند که حتماً آن را از شیوخ فعلی و شاهزاده های کم خاصیت طلب کنند.
گروه بین‌الملل خبر - مقام معظم رهبری در موضع گیری کم سابقه‌ای، با نگاه به وقایع دلخراش در یمن و خطای راهبردی آل سعود در آغاز حمله نظامی به یک کشور اسلامی، نسبت به ادامه وضعیت فعلی هشدار دادند. این هشدار علنی به مقامات سعودی، که خود را افسارگسیخته برای کشتار مردم منطقه و اکنون یمن، احساس می کنند و با کوبیدن به طبل جنگ ضدشیعی توسط آخوندهای فاسد درباری وهابی، به اجرای مطلوبیت‌های استعماری و صهیونیستی پرو بال می دهند، تأمل برانگیز است. شیشه عمر حامیان استعماری-غربی نفت و رژیم صهیونیستی است و اگر شیوخ وهابی تصور می کنند با شکم های قطورشان می توانند کوچکترین خطری تولید کنند در اشتباه هستند. حاکمان آل سعود اگر پس از هشتاد سال بندگی امریکا و غرب، درک نکرده باشند که پاشنه آشیل وقوع رفتار آنها در شرایط تهدید چیست و آیا دوستان و هم پیمانان خود را چگونه ترک می کنند،…