فرزندان انقلاب

و انقلاب فرزندان خود را نمی‌خورد

هشت سال اخیر دوران بازخورد اصولگرایی در مسند قدرت نسبت به سیاست‌های دولت اصلاحات و اغاز فصل تازه‌ای از تنش در سیاست داخلی بود. ناملایماتی که از درون به نظام تحمیل شد و موجبات تحرک هرچه بیشتر اپوزسیون خارج نشین را فراهم اورد.
فرزندان انقلاب
انقلاباشارات متعدد رهبر انقلاب به موضوع ریزش‌ها و رویش‌ها توام با تاکید بر بصیرت حکایت از اهمیت این موضوع در بحبوحه این دوران پرتنش داشت. نگاه بسیط به مفهوم ریزش‌ها و رویش‌ها و مطمح نظر قرار دادن عظمت انقلاب و گفتمان جذب حداکثری و دفع حداقلی از مصادیق بارز منویات ایشان نسبت به این موضوع بود که متاسفانه در برخوردهای سیاسی در بهترین جالت مهجور ماند.
نگاه محدود و تعریف انحصارطلبانه از موضوع ریزش و رویش و همچنین سوءاستفاده از ان به منظور طرد و حذف فرزندان انقلاب در برخوردهای سیاسی از مواردی بود که در سالهای اخیر به کرات مشاهده شد. یک طیف بخصوص با ادعای گفتمان انقلاب اسلامی تمام انقلاب و ظرفیت‌های عظیم ان را در یک تلقی محدود خلاصه کرد و با برخوردهای محقرانه و مخرب خیل عظیم دلسوزان نظام را به عزلت و انزوا کشاند. در حوادث ۸۸‌ تر و خشک را باهم به اتش کشید و در انتخابات ۹۲ دامنه برخوردهای مخرب خود را مستقیما تا طیف‌های درون جناحی گسترش داد.
تنها نتیجه مثبت برخوردهای سرسختانه این طیف، باز خورد اجتماعی ان در انتخابات ۹۲ و «نه» ۱۸ میلیونی ملت به وضع پرتنش سیاست داخلی و ناهنجاریهای مغایر با شئونات فرهنگی همچون تهمت و تخریب بود. اقبال اجتماعی به رویکرد اعتدال گرایانه و شعار تدبیر و امید، نتیجه بصیرت خیره کننده ملت بود که در سایه اخلاص ولایت به پیروزی قاطعانه رسید.
پیام رهبر انقلاب و تصریح «من فقط یک رای دارم که حتی خانواده‌ام از ان خبر ندارد » دلالت بر اقتدار بی‌چون و چرای جمهوریت در نظام داشت و حجت را برای انحصار طلبان (بخوانید خود عمارپنداران) تمام کرد. موضع هوشمندانه‌ای که در استانه انتخابات ضمن شمولیت همه جانبه انفعال طیف مدعی گفتمان انقلاب را نسبت به مصادره ولایت در پی داشت.
بدین ترتیب انتخابات ۹۲ فراخنای گردهمایی فرزندان انقلاب و بستر تفاسیر مشروع قانون اساسی در پیشگاه ملت شد. انقلاب به مدد ولایت و با گفتمان جذب حداکثری و دفع حداقلی پای فرزندان مومن خود ایستاد و دست حرمت شکن انحصار طلبان را کوتاه کرد.