آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد: دریافت 400 میلیارد تسهیلات بانکی در پایتخت

http://newsfasports.blogspot.com/

آمارارائه شده ازسوی بانک مرکزی از کل مانده تسهیلات و سپرده‌های ریالی وارزی بانک ها ومؤسسات اعتبارى تا پایان خردادماه سال جاری، نشان ازسهم 60 درصدی پایتخت درجذب سپرده واعطای تسهیلات دارد.
آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد: دریافت 400 میلیارد تسهیلات بانکی در پایتخت
اخبار اقتصادی بانک مرکزی
مریم یعقوبی:


بر اساس آمار منتشره از اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی، تا پایان خرداد سال جاری بیش از  7 میلیون و 250 هزار میلیارد ریال سپرده جذب شبکه بانکی کشور شده است.

از این مبلغ پس از کسر سپرده قانونی نزد بانک مرکزی، 6 میلیون و 437 میلیارد ریال به عنوان قدرت تسهیلات دهی در اختیار بانک ها و موسسات اعتباری قرار داشت که آنها بیش از 91 درصد از آن یعنی 5 میلیون و 877 هزار میلیارد ریال را به صورت تسهیلات به متقاضیان پرداخت کرده اند.

کمترین میزان جذب سپرده بانکی به ترتیب مربوط به استان های کهگیلویه و بویراحمد، ایلام، خراسان شمالی و خراسان جنوبی بوده و بیشترین رقم جذب سپرده شبکه بانکی نیز به ترتیب مربوط به استان های تهران، اصفهان فارس و خراسان رضوی بوده است.                                          

از سوی دیگر در بین استانهای کشور استان های کهگیلویه و بویر احمد، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و ایلام کمترین مبلغ تسهیلات را به خود اختصاص داده اند. اما استان تهران به عنوان مقام نخست در دریافت تسهیلات بانکی بیش از 61 درصد از کل تسهیلات بانکها معادل 3 میلیون و 645 هزار میلیارد ریال را دریافت کرده است.

پس از تهران به ترتیب استان های اصفهان با دریافت 283 هزار میلیارد ریال، استان فارس با 174 هزار میلیارد ریال و خراسان رضوی با 165 هزار میلیارد ریال تسهیلات مقام سوم تا چهارم را دارند.

گفتنی است کسب این رتبه ها در بین 31 استان کشور به فاکتورهای مختفی همچون جمعیت مرکز، وسعت، تعداد شعبه بانکی، صنایع، حجم مبادلات تجاری، اشتغال و ... بستگی دارد.

ازطرفی یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده ها در استان تهران استقرار دفاتر بسیاری از شرکتها و موسسات تولیدی است که عمده فعالیت های بانکی آنها از طریق شعب بانک های پایتخت انجام می شود.
آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می دهد: دریافت 400 میلیارد تسهیلات بانکی در پایتخت
جدول تسهیلات بانکی ایران